FOTÖ Väder

Gamla och Nya Hamnen

Fisket har varit den huvudsakliga näringen i många generationer på Fotö. Gamla Hamnen servade under många år som hemmahamn för öns många fiskebåtar. Hamnen byggdes på 1800-talet och fiskeflottan växte betydligt och blev en viktig del för öns befolkning.

1963 flyttade fiskebåtarna till den nya fiskehamnen på Söö, på nordöstra delen av ön, vid brofästet. Fiskeflottan utgör en stor del av näringsverksamheten i Öckerö Kommun där Fotös fiskebåtar har en betydande roll. Hamnen är full av rörelse med flera marina företag som tillhandahåller service för båtar.

Gamla Hamnen fungerar idag som småbåtshamn och gästbåtshamn.